Přejít na navigaci

Dopis Dcerám

 • Datum: 20.12.2014 v 23:47,
 • Přidat komentář
 • Vážené Dcery,

  k blížícím se vánočním svátkům Vám chceme popřát, aby byly klidné a spokojené.

  Současně se na Vás obracíme s prosbou o pomoc se zajištěním programu chystaným

  k 9 ročníku Mene Tekel.

  Diskutovaly jsme o různých tématech, která by bylo možné nabídnout v rámci  dne, který bude věnován Příběhům dcer 50 let. Shodly jsme se na tom, že už dozrál čas poděkovat i našim maminkám za jejich obětavost, lásku s jakou vychovávaly děti v období nesvobody.

  V minulém ročníku o tomto tématu stručně hovořil i pan Vejražka, když uváděl svoji knihu Nezhojené rány národa.

  Chtěly bychom Vás požádat o krátké vstupy, kde byste zavzpomínaly na dny, kdy jste žily pouze se svoji maminkou. Námětem by mohly být i dopisy Vašich rodičů, které si vzájemně posílali se svými drahými, kde mezi řádky byly posílány zprávy o lásce k milované ženě, dětem. Nechceme nikoho nutit do otevírání tak niterných a osobních záležitostí.

  Posluchači, a těmi zase budou žáci pozvaných škol, by ale z těch vstupů měli pochopit, v jak složitých životních situacích se ženy vězňů nacházely, jaké musely řešit otázky např. se vzděláním svých dětí.

  Uvítáme i nabídky v podobě kopií dopisů případně jakoukoliv jinou formu, která se bude vázat k uvedenému tématu.

  Za nabídnuté příspěvky děkujeme předem

  Dcery: Věra Hradečná, Marie Jelínková

  V Praze dne 17.12.2014

  Příspěvky prosíme zasílejte na e-mailové adresy:

  vera hradecna@email.cz

  marie.jelinkova@gmail.com

  Ty které e-mail nemají prosíme o zaslání příspěvků na adresu: Ing. Marie Jelínková, Famfulíkova 16, 182 00 Praha 8