Přejít na navigaci

MENE TEKEL 2015

  • Datum: 6.1.2015 v 11:20,
  • 1 komentář
  • IX. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 23. února do 1. března 2015.

    Hlavním tématem je Rodina v době nesvobody.

    Pokračování po kliknutí na titulek    

 Zahájení festivalu u Panny Marie Sněžné

 

  • Devátý ročník Mene Tekel bude slavnostně zahájen v pondělí 23. února 2015 ve 13 hodin v ambitu kláštera osmidílným výstavním projektem Rodina v době nesvobody. Na vernisáž naváže koncert v prostorách kostela. Změna místa byla dána instalací dlouhodobé výstavy Listopady/Novembers Univerzity Karlovy v Karolinu. Představení římskokatolické farnosti Panny Marie Sněžné v Praze vyšli vstříc organizátorům festivalu a poskytli pro hlavní programy důstojné prostředí významné sakrální památky. Mezinárodní konference v Senátu

  • Pod záštitou prvního místopředsedy Senátu PČR MUDr. Přemysla Sobotky se ve středu 25. února 2015 uskuteční v Hlavním sále mezinárodní konference reflektující zásadní téma devátého ročníku Mene Tekel, na níž vystoupí historici, pamětníci i zahraniční hosté. Konferenci bude předcházet pietní akt při příležitosti 67. výročí památného pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad.

Verze pro tisk

Převzato: www.menekel.cz

Vážené Dcery,

k blížícím se vánočním svátkům Vám chceme popřát, aby byly klidné a spokojené.

Současně se na Vás obracíme s prosbou o pomoc se zajištěním programu chystaným

k 9 ročníku Mene Tekel.

Diskutovaly jsme o různých tématech, která by bylo možné nabídnout v rámci  dne, který bude věnován Příběhům dcer 50 let. Shodly jsme se na tom, že už dozrál čas poděkovat i našim maminkám za jejich obětavost, lásku s jakou vychovávaly děti v období nesvobody.

V minulém ročníku o tomto tématu stručně hovořil i pan Vejražka, když uváděl svoji knihu Nezhojené rány národa.

Chtěly bychom Vás požádat o krátké vstupy, kde byste zavzpomínaly na dny, kdy jste žily pouze se svoji maminkou. Námětem by mohly být i dopisy Vašich rodičů, které si vzájemně posílali se svými drahými, kde mezi řádky byly posílány zprávy o lásce k milované ženě, dětem. Nechceme nikoho nutit do otevírání tak niterných a osobních záležitostí.

Posluchači, a těmi zase budou žáci pozvaných škol, by ale z těch vstupů měli pochopit, v jak složitých životních situacích se ženy vězňů nacházely, jaké musely řešit otázky např. se vzděláním svých dětí.

Uvítáme i nabídky v podobě kopií dopisů případně jakoukoliv jinou formu, která se bude vázat k uvedenému tématu.

Za nabídnuté příspěvky děkujeme předem

Dcery: Věra Hradečná, Marie Jelínková

V Praze dne 17.12.2014

Příspěvky prosíme zasílejte na e-mailové adresy:

vera hradecna@email.cz

marie.jelinkova@gmail.com

Ty které e-mail nemají prosíme o zaslání příspěvků na adresu: Ing. Marie Jelínková, Famfulíkova 16, 182 00 Praha 8