Přejít na navigaci

Pietní akt pořádaný KPV SR ve věznici Leopoldov

  • Datum: 25.8.2017 v 16:49,
  • Přidat komentář
  • Letošního pietního setkání ve věznici Leopoldov se zúčastnila za náš Spolek Dcery 50.let delegace, vedená předsedkyní našeho spolku paní Marií Janalíkovou, která přednesla následující proslov.

    Pokračování po kliknutí na titulek 

Vážení členové KPV SR a všichni vážení hosté, dobrý den.

Dobrý den vám všem, kdo jste sem přišli zúčastnit se dnešního vzpomínkového setkání politických vězňů u věznice Leopoldov, která je symbolem bolesti a strádání, za všechny věznice rozseté po našich vlastech.

V době, kdy komunisté zahájili svou krutovládu, začali kruté postihy těch občanů, kteří nenašli sebemenší důvod ztotožnit se s jejich ideologií. Za to musel přijít trest, krutý trest. Odloučení od rodin na dlouhá léta, nelidské podmínky věznění a výhružky členům rodin. A ten, kdo se vrátil domů má trvale podlomené zdraví.

Od listopadu 1989 jdou naše národy novou cestou. Není lehká. Jsou zde stále síly, které nepřejí rozkvětu našich zemí. Slibme si, že spravedlivé chování, statečnost a odvahu, nenecháme ležet v historickém zapomnění tak, jak je to přáním komunistických stran.

Jsme to dlužni vám, kdo jste nepodlehli nátlaku věznění. A jsme to dlužni těm, kdo položili za svou pravdu cenu nejvyšší — svůj život.

Srdečně vás zdraví DCERY politických vězňů 50.let.

Leopoldov 19.8.2017

K uctění památky politických vězňů, našich otců, položily naše zástupkyně na pietní místo kytici. 

                Brána do věznice Leopoldov — strašák našich dětských návštěv za tátou