Přejít na navigaci

Vzpomínka na letošní festival MENE TEKEL

 

   Krátce vzpomenu na čtvrtek 28.2. letošního roku, na den Dcer 50.let. Velice se vydařil a veliké díky patří naší nové předsedkyni  Mgr. Dagmar Moravcové, která ve škole kde učí, dala dohromady učitele a studenty, a ti připravili krásné dopoledne. Diváci byli vtaženi do děje, který byl vzpomínkou na naše dětství ochuzené o rodiče, kteří byli označeni za nepřátelé státu.

   Mezitím vzpomínala  Anna Macková, která připomněla studentům svobodu jako hlavní součást demokracie.

   Anna Podpěrová vzpomínala na rodiče, se kterými vyrůstala na rodinném statku. Soudruzi  rozmetali jak hospodářství  tak i rodinu,  jako stovky dalších  rodin a hospodářství.

   Dagmar Moravcová také připomněla své mládí.

   A co se prolínalo celým pořadem bylo autorské předčítání z knih pana Vejražky. Ten se tématu o nesvobodě věnuje  už hodně let a má na svém kontě již tři knihy vzpomínek na vězně — MUKLY a kriminál a další jsou věnované matkám a dětem, které se musely podřídit poměrům, které jim nastavila naše vládnoucí KSČ.

   V neposlední řadě je nutné poděkovat manželům Řeřichovým, kteří se starají o festival od samého začátku. Vždy nám laskavě připraví prostor pro naše dopoledne.

   Jen škoda, že řady DCER řídnou. Věk se na nás podepisuje a nemoci nás navštěvují čím dál častěji. Proto je dobře, že pokud to jde, máme co připomínat a je dobře, že školy se starají a zvou pamětníky na besedy.

Děkujeme všem.

Jana Mundilová

Redakce: