Přejít na navigaci

Viktor Waidlich – pamětní deska v obci Břasy

  • Datum: 21.9.2019 v 9:37,
  • Přidat komentář
  • Bylo sobotní ráno, slunce se klubalo z nočních mraků, na truc předpovědi zvítězila sluneční zář…

Akce, na kterou jsme byli pozvaní, se měla konat pod širým nebem, z Hořic jsem měla na mnoho kilometrů servis, naopak Michal mne ujistil, že bude po celý den super počasí. Nasměrovali jsme trasu jižním okruhem Prahy, směr Plzeň, Rokycany, cílem byla obec Břasy, do které jsou začleněny o dva kilometry dál Kříše. Těsně před cílem jsem zjistila mobilem, že ve stejnou dobu přijedou Waidlichovi, kteří mají k akci co říci.

Velice vřele nás přivítal pan kronikář David Antonín Cajthaml, který celou akci perfektně připravil. Tajuplně nás navigoval lesní cestou kamsi, kde se nám vybavila nová dřevěná vyhlídková věž – najednou byly pro mne schody stresovou záležitostí, po minutové úvaze jsme potichu kráčeli za naší skupinkou čtyř dospělých, jednoho dítěte Viktora a pana kronikáře – přivítali nás jásotem na plošině, kde jsou geografická tabla do kraje, ke kterému mám navíc vztah osobní, Křivoklátsko bylo domovem – i domovským právem – naší rodiny Johnů po otci. Tento počátek navodil dobrou atmosféru i záruku celého programu.

V tomto kraji – v Kříši – se narodil můj švagr Viktor Waidlich 1918, dne 14. září – dnes by měl 101 let. Než jsme se odebrali k místu pietní oslavy, byli jsme pozváni na oběd panem kronikářem, zde děkujeme! O pár metrů dál podle širokého vjezdu na dvůr, prostorným pozemkem před bývalým statkem, byla pamětní deska zatím zahalena. Mohli jsme si přišpendlit Viktorův portrét na klopu saka, mohli jsme se seznámit s různými hosty a domorodci, k sezení byly připraveny lavice, pro účinkující mikrofon.

Vše uváděl pan místostarosta Petr Kuncl – legendu životních peripetii Viktora Waidlicha vyprávěl pan kronikář. Další vypravěči na téma historie z minulého století, ale také důvody, proč je oceněn příslušník čsl. zahraničního odboje ve Velké Británii, člen pozemního personálu u 311. čs. bombardovací perutě RAF Viktor Waidlich.

Pan kronikář D. A. Cajthaml byl tak laskav a doplnil můj text potřebnými přesnými údaji. Mikrofonu se ujali tito lidé: za členy klubu 276th Squadron RAF, kteří byli přítomni, promluvil pan Filip Procházka – muž, jenž nás na Viktora Waidlicha před asi dvěma lety navedl – dále PhDr. Daniel Švec – přednášející po odhalení pomníku – Letecký historický klub gen. J. Irvinga pan Václav Toman a za Spolek letci Plzeň pan Miroslav Kopačka, Air park Zruč u Plzně – letecké muzeum – pan Karel Tarantík, Spolek pro vybudování památníku J. Horáka a J. Stříbrného Lidice Ing. Miroslav Kaliba, za Military Car Club Plzeň pan Bohumil Cajthaml s válečným jeepem, pilot britského letadla Stinson At-198 pan Adolf Valášek (Hangár 3 muzeum Líně – Plzeň), občan Břas pan Šavlík, za rodinu Waidlicha pan Václav a Hana Truncová – pamětnice. Hymnu zpívaly slečna Adéla Kunclová a paní Lenka Cajthamlová – Konec citátu.

Nad námi přelétal vzácný pozorovací letoun vyrobený a sloužící za 2. světové války ve spojeneckých barvách. Když skončily veškeré slovní doprovody, proběhlo slavnostní odhalení desky za účasti klubu vojenské historie RAF – přítomna rodina Waidlichova – příbuzní, členové obecní rady Břasy, také já, Hana Truncová, jsme odhalili nádhernou pamětní desku Viktora Waidlicha, která je umístěna na velkém přírodním kameni, vedle kamene na stojánku napsaná životní legenda oceněného statečného Viktora Waidlicha. Zazněla česká státní hymna se zpěvem, pokládaly se kytice, program pod širým nebem končil.

Velký dík patří panu kronikáři obce Břasy, všem zastupitelům obce, kteří pozvedli ruku, všem pracovníkům a dobrovolníkům obce Břasy, kteří pomohli s organizací slavnostního aktu a souhlasili s citovaným oceněním statečného českého vojína za 2. světové války.


Za vše děkuje rodina Waidlichova senior i junior ze severu Moravy!

Za vše děkuji – taktéž můj doprovod pan Michal Kuchta, Hana Truncová-Johnová – 14. 9. 2019