Přejít na navigaci

Parte Eva Dušková

  • Datum: 2.11.2019 v 10:07,
  • Přidat komentář
  • S hlubokým zármutkem jsme se dozvěděly smutnou zprávu, že nás navždy opustila naše sestra Evička Dušková z Prahy. Poslední rozloučení s ní se konalo 1. listopadu v obřadní síni Motol v Praze, kde se za KPV ČR s ní rozloučil slovem bratr Luděk Šácha, předseda pob. č. 15 Praha… Odpočívej v pokoji Evičko.

Eva Dušková, rozená Vokálová, se narodila 11. listopadu 1931 v Praze v rodině stavitele a architekta Františka Vokála (zemřel 1943). Po válce jeho žena Ludmila pronajímala suterén vily mimopražským studentům techniky. Přes ně se Eva seznámila s Miloslavem Chocem, studentem a národněsocialistickým funkcionářem. Miloslav Choc odešel na jaře roku 1948 za hranice s úmyslem emigrovat, ale rozhodl se později pro odboj a vrátil se zpět pověřen několika úkoly. Po květnové vraždě významného funkcionáře partyzánského hnutí a majora bezpečnosti Augustina Schramma byl obviněn právě Choc, zatčen byl 2. června v Olomouci. Krátce před jeho zatčením StB pozatýkala i rodinu jeho milé. Choc byl odsouzen k smrti a 11. 2. 1949 popraven, Eva a Ludmila Vokálovy putovaly do vězení (Eva na pět let do ústavů pro mladistvé   v Hradci Králové, Kostelci nad Orlicí s pracovištěm Doudleby, do ústavu pro mladistvé dívky ve Lnářích a do ústavu v Zámrsku). Její matka se vrátila z vězení až v roce 1960 a zemřela krátce poté na následky dlouholetého žaláře a otrockých prací. Eva Dušková zemřela 29. října roku 2019.
Byl použit text z Facebooku.

Parte Eva Dušková