Přejít na navigaci

Výzva ke spolupráci prostřednictvím elektronických médií

 • Datum: 1.8.2014 v 23:01,
 • Přidat komentář
 •   Vážení, chtěl bych prostřednictvím tohoto moderního média vyzvat ke spolupráci  potomky rodin vojáků, policistů, básníků, spisovatelů, židovských rodin pronásledovaných oběma režimy, kněží evangelické církve či rodinné příslušníky katolických kněží, prostě veškeré vrstvy obyvatelstva, které byly postiženy v 50. letech komunistickým režimem, ač se aktivně podíleli na boji proti fašistické diktatuře, aby se připojili k tomuto velmi důležitému projektu připravovanému k 70. výročí ukončení 2. světové války a následnému nástupu další diktatury.

  Dobrý den, můžete prosím, vybrat se svých řad konkrétní lidi, kterých se výstava i kniha dotkne nejvíce, napsat o nich stránku textu a doplnit fotografie — válka, po válce, před uvězněním, po návratu a dát dohromady seznam všech politických vězňů koho uznáte za vhodné. Jméno,  misto bydliště, narození, účast v odboji, datum uvěznění a kde, důvod uvěznění. Politických vězňů  jsou tisice,  tak se nedají všechny osudy zachytit. Chtěl bych dát do knihy pro školy co nejvíce informací . U lidí, kde už nejsou fotky,  alespoň jméno a pár dat o délce uvěznění atd. 

  Kniha bude mít tak 700 stran plné fotodokumentace. 

  Pokračování po kliknutí na titulek 

   

       Přílohou této výzvy je hrubá koncepce projektu k zvážení každému, kdo bude mít zájem se zúčastnit jak materiály ze své rodiny, fotodokumentací, písemnými materiály, deníky, zvukovými vzpomínkami atd. 

     Na tomto projektu se samozřejmě podílí řada historiků, ale hlavním proudem těch, kteří projekt dávají dohromady, by neměli být jen historikové, ale hlavně potomci nebo členové rodin postižených nenávistnou komunistickou diktaturou.

     Projekt připravuje Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20.století ve spolupráci s Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Muzeem Policie ČR, řadou nezávislých historiků, velvyslanectvím Spojených států amerických, ruskými historiky a dalšími spolupracovníky ve Spojených státech, Izraeli, Velké Británii a dalších zemí, kde žijí rodiny účastníků  boje protihitlerovské koalici.

     Veškerou korespondenci a dotazy, prosím, směřujte na níže uvedenou adresu muzea exilu.

Jan Kratochvil

ředitel Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století

Štefánikova 93/22

602 00  Brno

mail:  muzeumexil@gmail.com

Hrubá koncepce projektu k 70. výročí 2. světové války

Pracovní název projektu: Benešovi a jiní, muži a ženy, ve stínu šibenice

Projekt k 70. výročí je zaměřen na československé vojáky obou dvou front, nebo lépe řečeno obou dvou armád, východní i západní, bojující v protihitlerovské koalici. Tématem nebude 2. světová válka, ale osudy těchto vojáků , po roce 1945 a 1948 v Československu.Nejen ovšem na vojáky ,ale na veškerou odbojovou opozici, postiženou po roce 1945 totalitním komunistickým režimem, za jejich vlastenecké postoje v době jedné fašistické diktatury vystřídané druhou zločinnou komunistickou diktaturou.

Východní armáda, která se formovala v Sovětském svazu, bude obsahovat dvě témata. Jedno o Svobodově a Kratochvilově armádním sboru v Sovětském svazu a druhé o Čechoslovácích bojujících v Sovětské armádě.

Část o západní armádě by se měla dotknout Čechoslováků ve Francii, Velké Británii, Africe, případně Čechoslováků zapojených do americké osvobozovací armády a dalších.

Téma je to velmi bolavé, protože výstupem této expozice budou tragické osudy lidí, kteří bojovali proti fašistické koalici německé armády, tj. proti Rumunům, Italům, Japoncům a dalším spojencům Hitlera. Za své vlastenecké úsilí pak po ukončení 2. světové války a komunistickém převratu v Československu skončili buď na popravištích nebo ve věznicích, případně v exilu či v úplném zapomnění.

Projekt obsahuje tisíce jmen, pro mladou generaci neznámých, protože zmizeli v úmyslném zapomnění propadliště dějin.

Na projektu bude spolupracovat vedle americké strany (americký velvyslanec dal projektu plnou podporu) i německá strana. Z americké strany se vedle podpory velvyslanectví Spojených států amerických do projektu zapojil syn parašutisty skupiny Clay-Eva Antonín Bartoš, který vede novy Sokol a školu ve Washingtonu, a řada potomků či přímých účastníků 2. světové války. Česká strana poskytne záštitu ministra kultury po doložení příslušných podkladů. Chceme písemnou formou prostřednictvím amerického velvyslanectví požádat o záštitu i ministerstvo kultury či ministerstvo obrany Spojených států amerických. O záštitu byla požádána též anglická královská rodina vzhledem k zapojení Čechoslováků v britské RAF a exilové vládě v Londýně.

Projekt je výjimečný v tom, že ruská strana připouští účast na tak pro ně kontroverzním projektu, který vypovídá o zločinech páchaných komunistickou stranou na lidech, kteří spolu nebo po boku Sovětské armády bojovali proti fašismu.

Projekt by měl vyzdvihnout i informaci o tom, že po komunistickém převratu v Československu v řadách komunistické StB pracovali bývalí důstojníci gestapa, nyní již jako členové komunistické strany, kteří se podíleli na likvidaci protikomunistické opozice. Měl by se zabývat agenty-chodci z řad bývalých zpravodajských důstojníků československé armády a dalších, měl by vypovídat o vzniku československé protikomunistické zpravodajské organizace na druhé straně bariéry, měl by připomenout úmyslně zapomenuté důstojníky či generály, kteří nesouhlasili s příklonem Československa k Sovětskému svazu a byli za to popraveni, degradováni, vězněni, nebo jinak postiženi a mnozí museli uprchnout do exilu. V případě souhlasu jejich rodin též osudy jejich rodin. Projekt se dotkne též katolických kněží, řeholníků, evangelických duchovních , spisovatelů ,básníků, umělců, Orlů, Sokolů, skautů, trempů, i prostých občanů postižených komunistickým totalitním režimem za jejich nesmlouvavé postoje k obou totalitám.

Požádali jsme o spolupráci Federaci židovských obcí prostřednictvím jejich představitele JUDr. Tomáše Krause, protože do Československého armádního sboru v Sovětském svazu vstupovali Židé z gulagů, do kterých byli předtím deportováni, a následně se zúčastnili bojů na východní frontě až po Dukelskou operaci. Řada z nich po komunistickém převratu opouští Československo a odchází do nově vznikajícího státu Izrael a dalších míst ve světě. Požádali jsme organizaci Tomáše Jambora (Benešovi muži) o pomoc a spolupráci. Vyzvali jsme ke spolupráci spolky, soukromé organizace, které vlastní případné dokumenty týkající se téhle oblasti a historiky zabývající se touto tématikou. Do projektu se již zapojil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR. Ředitel ÚDV plk. JUDr. Pavel Bret pověřil své podřízené z úseku dokumentace, kteří na základě toho připravili celkem 20 panelů. Dále jsme oslovili Muzeum Policie ČR z důvodu akce Kameny a též pohraniční stráže, zasahující proti agentům-chodcům, většinou formovaným z řad bývalých důstojníků SNB, vojáků protihitlerovské koalice, policie či četnictva z období před komunistickým převratem. K projektu se připojuje řada historiků, kteří nepracují v žádných oficiálních institucích, protože považují projekt za důležitý. Výjimečnost projektu nás vede k tomu dohledávat další dokumenty v archivech německé Stasi, která podchytila odsunuté sudetské Němce, z nichž řada též bojovala v protihitlerovské koalici a po roce 1945 byla spolu s dalšími Němci odsunuta. Požádali jsme statutární město Brno, primátora města Brna Romana Onderku a 1. náměstka primátora Roberta Kotziana, o podporu města Brna a grant, který by umožnil zpracování tohoto projektu. O finanční podporu jsme též požádali Ministerstvo kultury ČR, žádáme Česko-německý fond budoucnosti i soukromé sponzory a dárce.

Projekt by měl být zahájen k výročí ukončení 2. světové války velkým jazzovým koncertem a koncertem. Hudební část projektu připravují lidé, kteří již 13 let ve městě Brně organizují JazzFest. První expozice mimo ČR bude otevřena ve vojenském muzeu Ruské federace ve Volgogradu a na dalších místech Ruské federace a ve Spojených státech. Oslovili jsme generální ředitelku Českých center Vilmu Anýžovou, aby projekt formou panelové expozice byl uskutečněn též po všech Českých centrech v celém světě. Expozice by měla být též umístěna v Evropském parlamentu ve Štrasburku, stejně jako řada našich expozic, které byly dříve představeny v Evropském parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku. Poslední expozici věnovanou 100-letému výročí vzniku Československých legií umožnil a zajistil místopředseda Evropského parlamentu a europoslanec Oldřich Vlasák, požádali jsme ho též o spolupráci na tomto projektu.

Expozice bude doplněna rozsáhlou barevnou publikací a případně i filmovými dokumentárními záběry z procesů s vojáky či z jejich osobních výpovědí.

Projekt bude rozšiřován a doplňován dle dohledaných dalších dokumentů a případných dalších spolupracovníků. Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu je vlastníkem řady archivů exulantů, kde tyto dokumenty jsou, a vlastně poprvé je využije k expozici.

Součástí projektu bude též dokument v České televizi, připravený z našich archivních vypovědí vojáků a dalších současných výpovědí žijících svědků oné doby. Dokument natočí přední česká dokumentaristka Kristina Vlachová.

Výstupy z výstavy — doprovodné publikace a CD dokument — budou věnovány dle možností do všech škol v České republice.

Jan Kratochvil, ředitel Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století, Brno

koncepce projektu k 70. výročí 2. světové války

 Život ve stínu šibenice

 Projekt k 70. výročí je zaměřen na československé vojáky obou dvou front, východní i západní, bojující v protihitlerovské koalici. Tématem nebude 2. světová válka, ale osudy hrdinů po roce 1945 a 1948 v Československu. Nejde jen o vojáky ,ale na veškerou odbojovou opozici, postiženou po roce 1945 totalitním komunistickým režimem, za jejich vlastenecké postoje v době fašistické diktatury vystřídané zločinnou komunistickou diktaturou.

Východní armáda, která se formovala v Sovětském svazu, bude obsahovat dvě témata. Jedno o Svobodově a Kratochvilově armádním sboru v Sovětském svazu a druhé o Čechoslovácích bojujících v Sovětské armádě.

Část o západní armádě by se měla dotknout Čechoslováků ve Francii, Velké Británii, Africe, případně Čechoslováků zapojených do americké osvobozovací armády a dalších.

Téma je to velmi bolavé, protože výstupem této expozice budou tragické osudy lidí, kteří bojovali proti fašistické koalici německé armády, proti Rumunům, Italům, Japoncům a dalším spojencům Hitlera. Za své vlastenecké úsilí pak po ukončení 2. světové války a komunistickém převratu v Československu skončili na popravištích, ve věznicích, v exilu či v úplném zapomnění.

Projekt obsahuje tisíce jmen, pro mladou generaci neznámých, protože zmizeli v úmyslném zapomnění propadliště dějin.

Na projektu bude spolupracovat vedle americké strany i německá strana. Z americké strany se vedle podpory velvyslanectví Spojených států amerických do projektu zapojil syn parašutisty skupiny Clay-Eva Antonín Bartoš, který vede novy Sokol a školu ve Washingtonu, a řada potomků či přímých účastníků 2. světové války. Chceme písemnou formou prostřednictvím amerického velvyslanectví požádat o záštitu ministerstvo obrany Spojených států amerických a prezidenta USA. 

Projekt je výjimečný v tom, že ruská strana připouští účast na tak pro ně kontroverzním projektu, který vypovídá o zločinech páchaných komunistickou stranou na lidech, kteří po boku Sovětské armády bojovali proti fašismu.

Projekt by měl vyzdvihnout i informaci o tom, že po komunistickém převratu v Československu v řadách komunistické StB pracovali bývalí důstojníci gestapa, nyní již jako členové komunistické strany Československa, kteří se podíleli na likvidaci protikomunistické opozice. Měl by se zabývat agenty-chodci z řad bývalých zpravodajských důstojníků československé armády a dalších, měl by vypovídat o vzniku československé protikomunistické zpravodajské organizace na druhé straně bariéry, měl by připomenout úmyslně zapomenuté důstojníky či generály, kteří nesouhlasili s příklonem Československa k Sovětskému svazu a byli za to popraveni, degradováni, vězněni, nebo jinak postiženi a mnozí museli uprchnout do exilu. V případě souhlasu jejich rodin též osudy jejich rodin. Projekt se dotkne též katolických kněží, řeholníků, evangelických duchovních , spisovatelů ,básníků, umělců, Orlů, Sokolů, skautů, trempů, i prostých občanů postižených komunistickým totalitním režimem za jejich nesmlouvavé postoje k obou totalitám.

Požádali jsme o spolupráci Federaci židovských obcí prostřednictvím jejich představitele JUDr. Tomáše Krause, protože do Československého armádního sboru v Sovětském svazu vstupovali Židé z gulagů, do kterých byli předtím deportováni, a následně se zúčastnili bojů na východní frontě až po Dukelskou operaci. Řada z nich po komunistickém převratu opouští Československo a odchází do nově vznikajícího státu Izrael a dalších míst ve světě. Vyzvali jsme ke spolupráci spolky, soukromé organizace, které vlastní případné dokumenty týkající se téhle oblasti a historiky zabývající se touto tématikou. Do projektu se již zapojil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky. Ředitel plukovník doktor Pavel Bret pověřil své podřízené z úseku dokumentace, kteří na základě toho připravili celkem 20 panelů. Dále jsme oslovili Muzeum Policie z důvodu akce Kameny a též pohraniční stráže, zasahující proti agentům-chodcům, většinou formovaným z řad bývalých důstojníků, vojáků protihitlerovské koalice, policie či četnictva z období před komunistickým převratem. K projektu se připojuje řada historiků, kteří nepracují v žádných oficiálních institucích, protože považují projekt za důležitý. Výjimečnost projektu nás vede k tomu dohledávat další dokumenty v archivech německé Stasi, která podchytila odsunuté sudetské Němce, z nichž řada též bojovala v protihitlerovské koalici a po roce 1945 byla spolu s dalšími Němci odsunuta. Požádali jsme statutární město Brno, primátora města Brna Romana Onderku a 1. náměstka primátora Roberta Kotziana, o podporu města Brna a grant, který by umožnil zpracování tohoto projektu. O finanční podporu jsme též požádali Ministerstvo kultury ČR, žádáme Česko-německý fond budoucnosti i soukromé sponzory a dárce.

Projekt by měl být zahájen k výročí ukončení 2. světové války velkým jazzovým koncertem a koncertem. První expozice mimo ČR bude otevřena ve vojenském muzeu Ruské federace ve Volgogradu a na dalších místech Ruské federace a ve Spojených státech. Oslovili jsme generální ředitelku Českých center Vilmu Anýžovou, aby projekt formou panelové expozice byl uskutečněn též po všech Českých centrech v celém světě. Expozice by měla být též umístěna v Evropském parlamentu ve Štrasburku, stejně jako řada našich expozic, které byly dříve představeny v Evropském parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku. Poslední expozici věnovanou 100-letému výročí vzniku Československých legií umožnil a zajistil místopředseda Evropského parlamentu a europoslanec Oldřich Vlasák, požádali jsme ho též o spolupráci na tomto projektu.

Expozice bude doplněna rozsáhlou barevnou publikací a případně i filmovými dokumentárními záběry z procesů s vojáky či z jejich osobních výpovědí.

Projekt bude rozšiřován a doplňován dle dohledaných dalších dokumentů a případných dalších spolupracovníků. Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu je vlastníkem řady archivů exulantů, kde tyto dokumenty jsou, a vlastně poprvé je využije k expozici.

Součástí projektu bude též dokument v České televizi, připravený z našich archivních vypovědí vojáků a dalších současných výpovědí žijících svědků oné doby. Dokument natočí přední česká dokumentaristka Kristina Vlachová.

Výstupy z výstavy — doprovodné publikace a filmovy dokument — budou věnovány dle možností do všech škol v České republice.

Jan Kratochvil, ředitel Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století, Brno