Přejít na navigaci

 1. Nezhojené rány národa

  • Rubrika: Odeznělo
  • Svou novou knihu představí ve Šternberském paláci 22. listopadu 2012 v 18.30 (Hradčanské náměstí 15, vchod u Arcibiskupského paláce) její autor pan Ing. Lubomír Vejražka.

   Kniha se věnuje dosti opomíjenému tématu rodin politických vězňů komunistického režimu padesátých a šedesátých let, také vězňům samotným, zahrnuje i „nadčasové“ kapitoly.

   Klikněte  na titulek a čtěte dál.

 2. Pozvánka na valnou hromadu

  • Rubrika: Odeznělo
  • Milé Dcery,              

   zvu Vás na valnou hromadu o.s. DCERY 50.let, která se uskuteční v sobotu 22.září 2012 v 10 hodin v klubu Jazz Republic ulice 28.října 1, Praha 1 — Staré Město.

   Program :

   1. Zahájení

   2. Přivítání nových DCER, které se nám krátce představí svým příběhem

   3. Hodnocení práce o.s. za uplynulé období

   4. Zpráva o hospodaření

   5. Revizní zpráva

   6. Co se připravuje v dalším období

   7. Stanovy — úpravy a doplnění

   8. Diskuse — jak dál v našem o.s.

   Ty členky, které dosud nepředložily své rodné listy a rehabilitační či soudní rozhodnutí rodiče, prosím, doneste k nahlédnutí pro evidenci. Prosím, dostavte se, pokud možno, v co nejhojnějším počtu, aby naše valná hromada mohla být usnášeníschopná.

   Kde najdete klub Jazz Republic: Na pěší zóně, na křižovatce ulic Národní, Jungmannova, Perlová a 28.října.Vstup do klubu přímo z vestibulu stanice metra Můstek B nebo po schodech z ulice 28.října.

   MHD Tramvaje: zastávka Národní třída

   Metro : linky A a B, stanice Můstek B — výstup do ulice 28.října                                                                                                                                                  za o.s.DCERY 50.let      

   Marie Janalíková

   22.srpna 2012

 3. Pan kardinál se vyjádřil i za nás

 4. Nekultivujeme jen paměť, ale morální hodnoty

  • Rubrika: Odeznělo
  • Ráda bych informovala o konferenci, která se konala pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové a děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. Navazovala na loňskou konferenci v Senátu. Tentokrát bylo téma "Odpovědnost v demokratickém právním státě". Dcery.cz

 5. Dcery kultivují paměť národa

  • Rubrika: Odeznělo
  • Nemělo by nám utéct nic z aktivit Dcer. Každý čin, který oprašuje vzpomínky, nabádá k tomu, aby nebyly zapomenuty hrdinské činy našich předků, je chvályhodný. Už jsem na těchto webových stránkách představila editorské úsilí Olgy Bezděkové při vydání knihy o Ctiboru Bezděkovi (http://www.dcery.cz/?nid=838&lang=cz), ale měla bych pokračovat dál, protože ani editorka se nezastavila ve své činnosti. Také Jiřina Hájíčková podnícena zmínkami v další knize Olgy Bezděkové začala pátrat po svých kořenech.

   Čest jejich snaze. Prosím, klikněte na titulek a čtěte dál.

 6. Člověk v tísni slaví dvacet let

  • Rubrika: Odeznělo
  • Pozvánka na setkání s lidmi z Člověka v tísni patří všem, kteří mají zájem.

   Milí přátelé,

   zveme Vás na neformální narozeninovou párty k 20. letům Člověka vtísni. Setkání pro kamarády, dobrovolníky, spolupracovníky ipartnery a samozřejmě i ty, kteří Tísni prošli za dvacet let, se uskuteční 2. 6. od 14 hodin odpoledne do noci (respektive až do rána) v Praze na Pankráci v parku u Café na půl cesty (podrobnáadresa v přiložené pozvánce).

   Odpoledne bude pro všechny včetně rodin s dětmi — plné programu,který připravují sekce Člověka v tísni i profesionálové, ale čekáVás i fotbal a jiné sportovní věci i prostor na polehávání,posedávání, postávání a povídání…

   Večer taneční kapela pro ty, kdo budou chtít, DJ produkce po desátéuvnitř Café. A prostor na louce pro všechny, kdo si budou chtítpovídat do té doby, do kdy vydržíme…

   Pozvánku přepošlete lidem, které znáte a myslíte si, že by je mohlozajímat přijít a zejména všem, o kterých víte, že měli někdy sČlověkem v tísni něco společného — za těch 20 let jsou databázeneúplné a byla by škoda, kdyby někdo nebyl pozván. Prostoru je dost.

   Váš Člověk v tísni

 7. Zákon nestačí dodržovat, musíme jej i hájit

  • Rubrika: Odeznělo
  • Už ani nevím, jaké adjektivum dát této době. Co vím zcela jistě, že je povinností nás všech vybřednout ze současného stavu, když staletími prověřovaná pravidla a hodnoty neplatí nebo jsou vytlačovány a nahrazovány pragmatickými normami. Přece si nepřejeme, aby lidé, kteří dokážou artikulovat prověřené, mlčeli nebo znovu odcházeli do emigrace. Jistě potěší, když se opravdové elity ujmou slova a hovoří.  Myslím, že paní doktorka Brožová, jedna z Dcer, své krédo dostatečně vyjadřuje v tomto rozhlasovém pořadu.

   http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/dobravule/_zprava/zakon-nestaci-dodrzovat-musime-jej-i-hajit--1053919

 8. Třeboňský svět o naší knize referoval

  • Rubrika: Odeznělo
  • Třeboň je moc hezké jihočeské město. Taková věta se zdá velmi banální, ale to, že tam žije jedna Dcera — Hanička Bicencová a že se stará o to, aby se neztratilo povědomí o dobách minulých, jak těch dávných, tak těch, kam ještě současníci dohlédnou, to je na ní nepřehlédnutelné. Chodí do škol a vypráví. Je přímo srostlá se svým krajem, vždyť její předci tu po sobě zanechali památky. Sedláci, kteří si vážili svého gruntu. A proto je  důležité  o té době říkat těm, kteří se narodili už po roce 1989, protože ti už tam  do 50. let minulého století opravdu nedohlédnou. Považují je mnohdy za dobu fosilní, a tak nastupují pamětníci, kteří oprašují vzpomínky a předkládají život, jaký prožívali oni, zpravují o tom, co je formovalo, ale nezdeformovalo .

   Dcery

   Teď už nezbývá než kliknout na titulek a číst na další stránce.

 9. Pochvala pro Věru Pytlíčkovou

  • Rubrika: Odeznělo
  • Chválit se má a dokonce bych v tomto případě použila slova MUSÍ. O Věřiných besedách se už mluvilo i psalo víckrát, ale takovou pochvalu, jakou napsala pedagožka z Brna, ta musí ven, na webové stránky. Kliknětě na titulek a čtěte: 

 10. Děti 50. let opět na scéně, o premiéře informuje Eva Vláhová

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dostávat se do povědomí a třebas i do podvědomí diváků, ale i široké čtenářské obce patří mezi naše prvořadé úkoly. Zavazujeme se sobě, rodičům i našim budoucím, zkrátka nezapomínáme. Budujeme pomník PAMĚTI. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na vzniku takového památníku.

Další příběhy