Přejít na navigaci

 1. Zemřela Klára Pokorná

  • Rubrika: Odeznělo
  • V pondělí 12. června 2017 nad ránem zemřela paní Klára Pokorná. Rozloučení s ní se koná v pátek 23. června 2017 o třinácté hodině v bazilice sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě.

   Čest její památce. 

 2. Setkání v Senátu ČR

  • Rubrika: Odeznělo
  • senat1

   MILÉ DCERY,

   které jste neměly příležitost mezi nás přijít do Senátu, tak mě dovolte, abych Vám napsala pár vzpomínek na pondělní zdařilé ( z mého pohledu ) setkání. Po příchodu do Senátu jsme byly uvedeny do Frýdlantského salonku, kde byla k dispozici technika k ozvučení ( pro nás méně slyšící výhodné) ozvučení a k promítnutí DVD velká televize. A také malé pohoštění. Po celou dobu byl s námi pan senátor Grulich a jeho tajemnice paní Vacková. Na úvod nás přivítal pan senátor, pak jsem přečetla — protože z patra na fóru neumím mluvit — o tom, kdo jsme a co děláme (viz příloha).Potom mluvila Jarka Matoušková o tom, co připravujeme a doplnila nevzpomenuté. Po přestávce jsme promítli film Střípky vzpomínek prezentovaný v Bruselu 2008. Většina DCER jej neviděla a nám starým harcovnicím se po letech jevil ještě silnější než před lety. DVD zaujalo i naše hostitele tak, že by jej rádi pořídili pro školy v zahraničí i u nás. Nastala diskuse až do doby než přišla průvodkyně a my mohly vidět nádherné prostory Valdštejnského paláce s fundovaným slovním doprovodem. Protože nám počasí přálo, dopřály jsme odpočinek našim nožkám ve Valdštejnské zahradě a pomalu se rozcházely k domovu. Při odchodu se s námi loučil pyšný bílý páv.

   Srdečně Vás všechny zdravím a těším se na viděnou s Vámi se všemi

   Marie Janalíková

   Pokračování po kliknutí na titulek 

 3. Zrezivělé dětství v Uherském Brodě

  • Rubrika: Odeznělo
  • rez3Vyprávěčskou inscenaci Zrezivělé dětství jsme viděly poprvé na Mene Tekel v roce 2016 se třemi příběhy. Dnes mají herečky Barbora Schneiderová, Petra Horváthová, Markéta Holá a Eva Burešová nastudováno příběhů pět.

   V minulém týdnu  tuto  inscenaci představily 18.4. studentům  v Olomouci, 19.4. v Uherském Hradišti a 20.4. v Uherském Brodě, celkem absolvovaly šest představení. U nás, v Uherském Brodě se tato akce konala v kině Máj dopoledne dvakrát pro studenty a večer pro veřejnost. Celkem tato tři vystoupení shlédlo 156 diváků. Po každém představení se konala beseda s Dcerami. Na dotazy diváků odpovídaly Marie Janalíková, Jarmila Bílková a Jana Vozárová. 

   Spolupráce se jmenovanými herečkami nás těší, je příjemná a užitečná. Jsou studentům jednak věkově blízké a jednak jejich způsob vyprávění metodou storytellingu je zajímavý, líbí se jim.  Pomáhají nám tak seznamovat studenty populární formou s novodobou historií.    

   Hana Součková

   Pokračování po kliknutí na titulek     

 4. Zemřela Věra Kocurková

  • Rubrika: Odeznělo
  • Po dlouhé nemoci ve věku 86 let

   dne 28.1.2017 zemřela paní

              Věra Kocurková

          Věnujte ji tichou vzpomínku. 

 5. Program Spolku Dcery 50.let na MENE TEKEL 2017

  • Rubrika: Odeznělo
  •  

   Čtvrtek 2. března 2017 v 10.00 hodin

   Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 

   Okřídlená svoboda

   Co je svoboda? Mnohokráte okřídlený výraz, touha po něčem, vidina svobodného žití. Letošní téma festivalu Cesty ke svobodě bylo mementem utiskovaných rodin za totality.

   1. Vypravěčská inscenace složená z autentických příběhů vykresluje dobu takovou, jaká skutečně byla. Vypravěčky zavedou studenty do prostředí nesvobody a představí pocity podobně starých i mladších dětí v období 50. let dvacátého století. Uvedou příběh DCERY a její strastiplné cesty do sousední svobodné země. Inscenace byla nazkoušena metodou storytellingu a vyprávět bude Eva Burešová s Bárou Schneiderovou.

   2. Autentické vyprávění DCERY Hany Truncové, která pomáhala kamarádům při cestě za svobodou, za což ji čekalo několik let vězení.

   3. Filmový dokument „Děti 50. let“ určený pro školy, natočený studenty z oboru Audiovizuální tvorba Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Ve filmu vystupují děti 50. let Helena Kunstová, Jaroslava Matoušková a Petr Melichar, popisující své prožitky a traumata, způsobené nedobrovolným odloučením rodiče.

   Na závěr programu beseda zúčastněných.

 6. Zemřela Naděžda Kavalírová

  • Rubrika: Odeznělo
  • Ve věku 93 let zemřela dne 20. ledna 2017 v Pardubicích dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová.  Za komunismu Kavalírová strávila několik let ve vězení. Po listopadu 1989 se zasloužila o řešení odškodnění politických vězňů a podílela se na přípravě legislativních návrhů.

   Poslední rozloučení s Naděždou Kavalírovou proběhne v pátek 27. ledna od 13:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově. 

   Čest její památce. 

   Pokračování po kliknutí na titulek 

 7. Vánoční a novoroční přání

  • Rubrika: Odeznělo
  •  

   Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2017 přeje

   Rada Spolku Dcery 50let. 

   Pokračování po kliknutí na titulek  

 8. Vánoční přání Hany Truncové

  • Rubrika: Odeznělo
  • Vánoční čas by měl být malinko nostalgický…

   Byly Štědré večery, kdy jsem si nemohla vybrat společnost — a přesto byly Vánoce v srdci, byly jsme k sobě laskavé, pozorné — ač myšlenky poletovaly kdoví kde…

   Pokračování po kliknutí na titulek 

 9. Pozvánka na Čtení z cely

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dovolte, abych Vás pozvala na unikátní akci nazvanou „Čtení z cely“, kterou Městská část Praha 4 pořádá u příležitosti výročí 17. listopadu a Dne lidských práv.

   Pokračování po kliknutí na titulek 

 10. Dcery z Uherského Brodu u Památníku obětem železné opony

  • Rubrika: Odeznělo
  • Již potřetí jsme se 25. listopadu 2016 zúčastnily zajímavé akce v Mikulově, pietního aktu u Památníku obětem železné opony a odborné mezinárodní konference „Železná opona — odvaha, odhodlání, statečnost“.

   Pokračování po kliknutí na titulek 

Další příběhy