Přejít na navigaci

banner-dcery-cz
 1. JUDr. Milada Horáková

  • Rubrika: Aktuality
  • Toto jméno celosvětově rezonuje u občanů, kterým záleží na životě v pravdě – kteří si váží svobody, ctí lidská práva, znají historii malé země uprostřed Evropy – přečetli cíleně vše, co je třeba, aby pochopili ženu minulého století – ženu pracovitou, žijící v normální šťastné rodině – kde se svým mužem vychovali svoji dceru Janu.

   Pokud se vcítíme do jejího nelehkého života, měli bychom se obrnit velkou statečností. V době, kdy Milada Horáková stanula před státním soudem na Pankráci, v květnu 1950, věděl možná málokdo, že před podobným soudem stanula na konci 2. světové války v Drážďanech v roce 1944, tam byla odsouzena na osm let odnětí svobody.

   Podle komunistických zákonů si vyslechla ve své vlasti o málo let později ortel smrti provazem. V celém procesu padlo deset trestů smrti.

 2. Vzpomínka – amnestie pro nevinné

  • Rubrika: Odeznělo
  • Letošní připomenutí 75. výročí ukončení 2. světové války v Evropě bylo kvůli epidemické situaci ve velmi komorních rozměrech. Neuskutečnilo se tedy ani připomenutí jiného výročí ukončení války, kdy 9. května 1960 bylo podepsáno rozhodnutí prezidenta a vlády Republiky československé č. 54/1960 o amnestii. Před 60 roky proběhla největší amnestie, kdy kromě ostatních, bylo propuštěno přes 7 tisíc politických vězňů.

 3. Vzpomínka

  • Rubrika: Aktuality
  • Je tomu právě 60 let, kdy byla vyhlášena amnestie politickým vězňům.

   10. května 1960 byly propuštěny z komunistických lágrů tisíce politických vězňů. Vzpomeňme tak na chvíle, kdy se nám po mnoha letech naši otcové a některé maminky vrátili domů.

 4. Otevřený dopis premiérovi

  • Rubrika: Aktuality
 5. Festival Mene Tekel 2020 – program spolku Dcery 50. let

  • Rubrika: Aktuality
 6. Pozvánka na moderovaný program pro školy v rámci festivalu Mene Tekel

  • Rubrika: Aktuality
  • Vážené Dcery, milí přátelé!
   Dovolujeme si Vás pozvat na moderovaný program pro školy, který se bude konat v rámci mezinárodního festivalu Mene Tekel ve čtvrtek 27. února 2020 v 10 hodin v Městské knihovně v malém sále Mariánské náměstí Praha 1.

 7. PF 2020

  • Rubrika: Aktuality
 8. Pozvánka na valnou hromadu

  • Rubrika: Aktuality
  • Rada spolku Dcery 50. let
   zve všechny členy a příznivce na valnou hromadu,
   která se bude konat
   ve středu 27. listopadu 2019 od 9.30
   v suterénu budovy Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily
   Francouzská 1/585, Praha 2 Vinohrady
   stanice metra A Náměstí Míru

 9. Parte Eva Dušková

  • Rubrika: Aktuality
  • S hlubokým zármutkem jsme se dozvěděly smutnou zprávu, že nás navždy opustila naše sestra Evička Dušková z Prahy. Poslední rozloučení s ní se konalo 1. listopadu v obřadní síni Motol v Praze, kde se za KPV ČR s ní rozloučil slovem bratr Luděk Šácha, předseda pob. č. 15 Praha… Odpočívej v pokoji Evičko.

 10. Pozvánka na dvě podzimní akce pro veřejnost

  • Rubrika: Aktuality
  •   •  Sametová revoluce očima dětí politických vězňů 50. let (Knihovna Václava Havla)
     •  Dcery a synové politických vězňů 50. let (Divadlo u Valšů)

Další příběhy