Přejít na navigaci

Kontakty

Tisk

Chcete mít více informací? Napište nám.

Spolek Dcery 50. let
Kodicilova 258/6
108 00 Praha 10 — Malešice

Rada Spolku Dcery 50. let

Mgr. Dagmar Moravcová
předsedkyně  spolku, koordinace práce spolku, jednání s politiky a organizacemi, mailová komunikace, spoluorganizace aktivit Spolku Dcer, spolupráce s médii, grantová problematika
moravcova@dcery.cz

Milena Kozumplíková
místopředsedkyně spolku, organizační zajištění administrativních věcí spolku, kontakty s politiky a organizacemi, grantová problematika, spolupráce s médii, přijímání nových členů spolku
kozumplikova@dcery.cz

Jaroslava Matoušková
tajemnice spolku, organizace a propagace besed ve školách, komunikace s providerem webu a správcem webu
matouskova@dcery.cz

Jana Mundilová
členka rady spolku, vede evidenci členek včetně kontaktů, sleduje základní e-mailovou komunikaci spolku, svolává valnou hromadu na základě výstupů z jednání rady spolku, vede základní e-mailovou komunikaci a odpovídá na případné dotazy, reakce a komentáře zaslané na web po domluvě s předsedkyní nebo radou spolku
mundilova@dcery.cz

Martina Kotyková
členka rady spolku, zpracovává informace pro webovou stránku spolku po odsouhlasení předsedkyně a místopředsedkyně, je správce aktualit umisťovaných na webovou stránku včetně pozvánek na akce, pietních aktů atp., úzce spolupracuje se správcem webové stránky, zprostředkovává jednání, schůzky s organizacemi a politiky, médii
kotykova@dcery.cz

Marie Janalíková
čestná členka rady spolku, účetní spolku, předávání pozvánek na aktivity spojené s významnými historickými událostmi, pietními akty atp. pro umístění na webové stránky pověřené člence rady, udržuje kontakty se spolupracujícími spolky, organizacemi a médii a významnými lidmi režiséry, redaktory atp., dále např. Post Bellum, sponzory atp., má poradní hlas pro radu spolku
janalikova@dcery.cz

Budeme rádi, když nás oslovíte. Jsme otevřeni přijímání nových členů (potomků politických vězňů padesátých let obou pohlaví, jejich děti atp.), rádi Vám sdělíme podrobnosti na výše uvedených e-mailech.