Přejít na navigaci

banner-dcery-cz
 1. REPORTÁŽ Z POBYTU V LÁZNÍCH LEDNICE

  • Rubrika: Odeznělo
  • Letos nás  bylo  pět  „HOLČIČEK“  z   Pardubic: Drahuška, Jaruška, Julinka, Hana  a  Ilonka, která  byla  zavřená v  jiných  věznicích, my  jsme  byly v Pardubicích  s  její  maminkou  s  pseudonymem „STAROSTA“.

   Pokračování po kliknutí na titulek

 2. Projev Mileny Kozumplíkové na Pietním shromážděním k uctění památky obětí komunismu

  • Rubrika: Odeznělo
  • V sobotu 16. května 2015 se konalo Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu na hřbitově v Motole, které bylo přímým přenosem vysíláno ČT 2. Na tomto shromáždění přednesla svůj projev paní Milena Kozumplíková, naše nová členka Spolku Dcery 50. let. S jejím souhlasem její projev na našich stránkách zveřejňujeme.

   Pokračování po kliknutí na titulek

 3. Pozvánka na vernisáž expozice

  • Rubrika: Odeznělo
  • Život ve stínu šibenice
   Life in the Shadow ef the Gallows

   Projekt k 70. výročí ukončení 2. světové války

   Program vernisáže dne 7. května 2015

   16 hodin

   Uctění památky obětí druhého a třetího odboje, Chrám sv. Michala, Dominikánské nám., Brno

   17 hodin

   Slavnostní otevření expozice, Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1, Brno

   Pokračování po kliknutí na titulek

 4. Naše DCERA odešla do NEBE

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dne 24. března  2015  zemřela  v  ranních  hodinách  ve  spánku, zaopatřena evangelickým farářem,
    
             KVĚTOSLAVA MORAVEČKOVÁ, rozená FUKSOVÁ
    
   ve svém středočeském hospodářském  stavení  v  náruči  svého  Boha, statečná celoživotní  bojovnice  za  lidská  práva. Ve  svých  91 letech  odmítala  pobyt v nemocnici  ale  i  léky, vystačila ji sporá pečovatelská  služba, snažila  se  být co nejdéle  alespoň  částečně  soběstačná.

   Pokračování po kliknutí na titulek

 5. Příběh Ludmily Cibulkové — Kabátové

  • Rubrika: Příběhy
  • Dcera politického vězně padesátých let Ludmila Cibulková-Kabátová

   stručný nástin příběhu naší rodiny, která byla stíhána komunistickým režimem

   Můj otec Jan Kabát, narozený 18. 2. 1902, pracoval před zatčením jako technický úředník na Technických úřadech Magistrátu města Plzně. Maminka byla v domácnosti. Byli jsme dva sourozenci, já a starší bratr Jan. Bydleli jsme v rodinném domku na předměstí Plzně. Když tatínka zatkli, mně bylo 9 let a bratrovi 14 let.

   Pokračování po kliknutí na titulek      

 6. Texty programu dne Dcer na MENE TEKEL 2015

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dcery Věra Hradečná a Marie Jelínková, které byly organizátorkami a autorkami programu dne Dcer v pátek 27. února 2015 na MENE TEKEL poskytly texty, které byly předneseny pro ty z vás, které se nemohly zúčastnit:

   Jsme dcery padesátých let.  Co pro nás byla padesátá léta? 

   Byl to přímý zásah. Zásah do života mnoha rodin, které v té poválečné době žily s nadějí v lepší život a chtěly si ho vlastními silami vytvořit. Jako děti se mnohé z nás těšily na oblečení, které nebude kousat a štípat, na namazaný krajíček chleba v neděli, na knížky s obrázky, které budou barevné, zkrátka — válka se nám vzdalovala a budoucnost jsme si malovaly krásnou. Nemohly jsme poznat a chápat prolhanost hesel, která na nás volala z novin a z rádia. Možná ty starší z nás vnímaly starosti a obavy svých rodičů… 

   Pokračování po kliknutí na titulek     

 7. Rekonstrukce procesu s manželi Hlachovými

  • Rubrika: Odeznělo
  • Mene Tekel, mezinárodní festival proti totalitě, se i v letošním ročníku vrací v čase prostřednictvím rekonstrukce vybraného politického procesu. V porotní síni Vrchního soudu na pražské Pankráci se v sobotu 28. února opět odehraje soud s manželi Hlachovými, obviněnými za pomoc při útěku tehdejšímu poslanci Františku Uhlířovi ze země.

   Rekonstrukci můžete sledovat také v přímém přenosu na webu ČT24

   v sobotu 28. února 2015 od 14.00 hodin.

   Zdroj: www.menetekel.cz

 8. POZVÁNKA VŠEM DCERÁM

  • Rubrika: Odeznělo
  • Vážené Dcery,

   dovolujeme si Vás všechny pozvat do kina Konvikt — Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1), kde  dne 27. 2. 2015 od 10 hodin jako součást festivalu MENE TEKEL proběhne program, který jsme pro Vás a veřejnost připravily ze vzpomínek Dcer a dopisů některých jejich maminek s vězněnými manžely.

   Chtěly bychom za nás všechny touto cestou poděkovat všem ženám, manželkám, maminkám, babičkám, jejichž láska k milovanému muži, synovi, láska k dětem a vzájemná láska v rodinách dokázala navzdory kruté době minulého režimu vychovat z nás dětí lidi čestné, poctivé a zodpovědné.

   Těšíme se na Vás všechny.

   Věra Hradečná, Marie Jelínková

   S ohledem na menší kapacitu sálu

   prosíme o potvrzení účasti na adresu

   Spolku Dcery 50. let paní Janě Mundilové

   mundilovi@seznam.cz

 9. Svědectví dcer politických vězňů

  • Rubrika: Odeznělo
  • Pátek 27. února10.00 hod., Bio Konvikt-Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 

   Svědectví dcer politických vězňů

   V letech 1948—1989 bylo z politických důvodů v naší zemi odsouzeno k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 248 tisíc nevinných lidí. Trpěly nejen oběti politických procesů, ale také rodiny vystavené perzekuci, pronásledování, diskriminaci; byly ukradeny rodové majetky, děti odloučeny od matek a otců, zpřetrhány tradiční společenské vazby a pošlapána lidská práva.

   Pro letošní festival členky sdružení DCERY připravily program, který polidšťuje statistická čísla a umožňuje tak mladé generaci pochopit, jaké následky mělo věznění odpůrce komunistického režimu pro celou jeho rodinu.

   Letošní téma festivalu Rodina v době nesvobody je příležitostí jak splatit alespoň částečně dluh maminkám, tj. manželkám politických vězňů. I ony byly brutálně vyslýchány, vystavovány psychickému nátlaku, bylo jim vyhrožováno odebráním dětí, byly nuceny k rozvodu, ztrácely svou práci.

   Prostřednictvím autentických příběhů lze listovat stránkami naší novodobé historie s větší empatií i porozuměním.

   Součástí programu je beseda s pamětníky.

   Zdroj: www.menetekel 

 10. MENE TEKEL 2015

  • Rubrika: Odeznělo
  • IX. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 23. února do 1. března 2015.

   Hlavním tématem je Rodina v době nesvobody.

   Pokračování po kliknutí na titulek    

Další příběhy