Přejít na navigaci

banner-dcery-cz
 1. Diskuse k seriálu Děti 50. let

  • Rubrika: Příběhy Dcer
  • Třináctého července 2010 se na obrazovkách, měli-li jste otevřen program ČT 2, objevil v pozdních hodinách první dokument ze seriálu Děti 50. let. Vzhledem k titulku bych si nejdřív dovolila uvést z oficielních webových stránek České televize (viz http://www.ceskatelevize.cz/program/10214725126—20.07.2010—21:45—2-deti-50-let.html?deid=4191) pár informací o projektu:

   Děti 50. let jsou lidé, kteří vyrostli v padesátých letech v Československu a kterým totalitní režim alespoň částečně vzal jejich dětství či mládí. Tyto „děti“ zažily přerod společnosti a nesou v sobě svá osobní svědectví o minulosti, byly označovány za „děti nepřátel státu“, „děti kriminálníků“. Potomky politických vězňů odsoudil tehdejší totalitní systém nejen k životu bez jednoho z rodičů či k životu u příbuzných nebo dokonce v dětských domovech (právě v období života, kdy dítě potřebuje stabilní a jisté rodinné zázemí), ale tehdejší společnost je odsoudila též k živoření na okraji bez možnosti vyššího vzdělání a k životu „viníka bez viny“. To jsou osudy spojující sérii šestadvacetiminutových dokumentů Děti 50. let. Snímky nejsou pouze svědectvím o životech politických vězňů či jejich rodin očima jejich dětí, ale jsou snahou o pochopení i vhled do současného života hlavních protagonistů, ve kterém se stále logicky promítá i po mnoha letech jejich minulost (na výše uvedených webových stránkách můžete pokračovat dál). http://vimeo.com/13876417

   Klikněte, prosím, na titulek a pojďme se vrhnout do diskuse. Nebojte se vyjádřit své názory právě tak, jak je vyjadřují zatím Markéta Čermínová a na její pohled navazující Jana Švehlová.

 2. Tak konečně — ČT 2 vysílá příběhy Dcer

  • Rubrika: Odeznělo
  • Vysílání se uskuteční každé úterý mezi 13. 7. 2010 až 24. 8. 2010, přesný čas si vyhledejte v programu televize, případně na www.ceskatelevize.cz, o projektu si můžete přečíst http://www.ceskatelevize.cz/program/10214725126—16.07.2010—10:25—2-deti-50-let.html a tady hovoří Jana Švehlová http://www.ct24.cz/kultura/95549-dcery-50-let-na-ct/

   13. 7.    JSEM NA ZAHRADĚ — dokument o Věře Pavlovcové — 22.10 hod. 

   20. 7.    CESTA ZA OTCEM — dokument o Evě Langrové 

   27. 7.    SPRAVEDLNOST HLEDEJTE U PÁNA BOHA — dokument o Markétě Čermínové 

   3. 8.      NEBOJIM SA HOVORIŤ — dokument o Margitě Zimanové 

   10. 8.    JEDEN ŽIVOT — dokument o Lídě Voříškové 

   17. 8.    DÁŠA SE VRACÍ  dokument o Dáše Stachové 

   24. 8.    MÉMU OTCI — dokument o Miroslavě Bočkové

 3. Pár dní před volbami do parlamentu; já volím Janu Hybáškovou

  • Rubrika: Odeznělo
  • Milé Dcery, vážené čtenářky a čtenáři našich stránek,

   bylo by neodpustitelnou chybou, abych Vás nevyzvala k účasti na volbách, i když současně jsem téměř stoprocentně přesvědčena, že Vy všichni oslovení, kteří si najdete čas naše webové stránky číst, jste lidé političtí mající zájem o dění v této zemi, i na Zemi, tudíž schopni mít jasnou představu.

   Klikněte na nadpis a čtěte, prosím, dál. 

 4. Ocenění snímků z cyklu Děti 50. let v Houstonu

 5. Pan režisér Vadas chválí

  • Rubrika: Napsali jste nám
  • http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210452801420013-film-2010/

   Začtěte se do velmi zajímavé korespondence mezi Evou Langrovou a panem režisérem Vadasem. Pokračování najdete po kliknutí na nadpis.

   Vážený pane Vadasi,

   přijměte poděkování za Vaše ocenění a účast na premiéře cyklu "Děti padesátých let". Velice si vážím všech, kteří tuto dobu připomínají, i když v naší společnosti mám někdy dojem boje s větrnými mlýny. Zaplněné kino Světozor mě naplnilo nadějí, že vše nemusím vidět tak černě a snad další generace si vezmou ponaučení, aby tyhle věci nemusely prožít znovu.

   Přeji úspěchy v další práci.

   Zdraví Eva Langrová
 6. Bylo to fakt hustý… Vzpomínka z Mene Tekel

  • Rubrika: Napsali jste nám
  • Po telefonickém rozhovoru s Viktorkou Melicharovou, v němž mě upozornila na článek Michaely Freiové, jsem dostala od autorky — Dcery svolení k uveřejnění na našich stránkách.

   Jsou menšiny — a jsou menšiny. Náš demokratický systém se snaží vyvážit většinový zájem obyvatel s legitimními nároky menšin. Jsou menšiny národnostní a menšiny zájmové. K zájmovým menšinám patří rómské iniciativy a také menšiny sexuální. Ty se snaží prosadit cestou lidskoprávních institucí, nevládních i vládních, své zájmy. Mluví především o tom, v čem jim bylo ukřivděno a za co by měly získat náhradu.

   Ale jsou i další menšiny. Ty  o status menšin  neusilují, ale spíše se snaží udělat něco pro občanskou společnost. Hledají spíše úkoly než nároky.

   K nim patří skupiny lidí postižených komunistickým režimem. Jednou z takových skupin je organizace „Dcery padesátých let“. Patří k ní ženy, které kvůli politické persekuci rodin ztratily možnost vzdělání,  společenské komunikace i budování vlastního postavení. Neucházejí se o speciální nároky, ale spíše se snaží informovat společnost, zejména mládež, o zhoubnosti komunismu pro společnosti i pro jedince.

 7. Výpovědi Dcer jsou uloženy v Centru orální historie

  • Rubrika: Napsali jste nám
  • Milé Dcery, dostaly jsme skvělou zprávu od paní Zuzany Dražilové z občanského sdružení Dokumenty, mládež & společnost. DVD s natočenými svědectvími třiceti čtyř z Vás, dcer politických vězňů 50. let jsou uložena v Centru orálni historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Splnilo se jedno z našich velkých přání.

   Zpráva pro veřejnost -  je možné si odtud vypůjčit tyto záznamy pro studijní účely.  

   Poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu účastnili, ať jako protagonistky příběhů či tvůrčí pracovníci. 

 8. Zločiny komunistických režimů — mezinárodní konference

  • Rubrika: Odeznělo
  • Milé Dcery,

   budete-li mít zájem, přihlaste se — viz http://www.zlocinykomunismu.eu/home.html

   Prosím, čtěte podrobně, přihláška je na každý den zvlášť. Paní doktorka Hybášková nám zajistila deset vstupenek, přesto však ještě potvrďte svůj zájem telefonicky nebo elektronickou poštou.

 9. Dobří vojáci padli se čtou po večerech v rádiu

  • Rubrika: Odeznělo
  • Těšme se s Olgou Bezděkovou. Knihou, v níž zanechala spoustu své energie, bude listováno a její nejzajímavější kapitoly budou čteny na pokračování. Nezapomeňte, první čtení bude už 20. ledna 2010 od 22 hodin večer.

   http://www.rozhlas.cz/praha/radiozpravy/_zprava/679048

 10. Pan Luděk Navara hodnotí posledních dvacet let

  • Rubrika: Odeznělo
  • Objevila jsem článek pana Navary, redaktora Mladé fronty Dnes 29. prosince 2009 v jeho domovském listu. Jeho hodnocení let od sametové revoluce po čas současný je poučné, navíc má přesah do hlubší historie, proto jsem požádala autora o svolení k uveřejnění příspěvku na našich webových stránkách.

   1. Dvacetiletka Ani za dvě desítky let jsme se nezbavili komunistické minulosti

   Je 22. Listopadu 2009, krátce po dvacátém výročí pádu komunismu. A památníček listopadové revoluce v průchodu na pražské Národní třídě najednou vypadá jinak: vedle rukou s prsty vztyčenými do vítězného „V“ se na něm objevují i další ruce: jedny hajlující a další zdvihající prostředník.

   „Fuck.“

   Tímto způsobem dotvořil památník výtvarník Roman Týc (http://i.lidovky.cz/09/113/lngal/TER2f4e2b_narodka.jpg) ze skupiny Ztohoven. Umění? Provokace? Vezměme tuto instalaci jako vážný impulz k hledání odpovědi na otázky, které nás letos, ve výročním roce osudových devítek, napadají:

   Bylo jednoznačným vítězstvím to, co se odehrálo před dvaceti lety? A jak moc si to máme připomínat? A jak jsme se za těch dvacet let vyrovnali s komunistickou minulostí? A jak se dívat na další „devítková“ výročí?

Další příběhy