Přejít na navigaci

 1. Pozvánka na MENE TEKEL 2018

  • Rubrika: Odeznělo
  • XII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 24. února do 4. března 2018.

   Téma: Odkaz osobností čs. armády

   Čtvrtek 1. března

   Patron dne Leo Žídek, místopředseda KPV ČR

   10.00 hod. Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 

   Program pro školy připravil spolek Dcery 50. let

   Svědectví Dcer 50. let

   Interaktivní program společenství Dcery 50. let, které dlouhodobě spolupracuje se spolkem Storytelling. 

   Vypravěčská inscenace reflektuje osobní zkušenosti dětí politických vězňů z doby komunistické totality a předává autentická svědectví o perzekuci, které byla vystavena celá rodina odsouzeného. Představení je doprovázeno vizuálními prvky i osobními výpověďmi členek spolku Dcery 50. let a nabízí jedinečnou možnost přímého kontaktu s pamětníky.

   Dcery pod čepcem

   Příběhy Dcer v době jejich dospívání, kdy první zkušenosti s navazováním kontaktů s chlapci byly provázeny nejenom typickými projevy tohoto věku a ovlivňovány tehdejší tradicemi této doby, studem, neznalostí a nevědomostí. Hlavním znakem pro Dcery byla však obava, jak přijme vyvolený skutečnost, že dívka pochází z rodiny, kde otec je dlouhodobě uvězněný a kde živitelem a hlavou rodiny je matka.

   Na závěr programu beseda zúčastněných.

   Po skončení našeho vystoupení se sejdeme v salonku restaurace U Medvídků, kde společně poobědváme a popovídáme. Salonek je rezervován od 12 hodin.

   Těšíme se na Vás Rada Spolku Dcery 50.let

 2. Zemřela Jindřiška Grimová

  • Rubrika: Odeznělo
  • Smutnou zprávu jsme dostaly od pana Jiřího Grima:

   Vážení přátelé a známí Jindřišky Grimové,

   tímto Vám sděluji smutnou zprávu, že maminka zemřela

   dne 13.1.2018 v ranních hodinách v nemocnici v Chebu.

   S pozdravem

   syn Jiří

   S naší drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 19.1.2018 v 11 hodin v kostele Svatého Jana Křtitele ve Velkém Boru, po zádušní mši bude uložena na místní hřbitov.

 3. Vánoční přání z USA

  • Rubrika: Odeznělo
  • Milé Dcery,

   Přejeme Vám a Vaším drahým přijemné prožití Vánoc.

   Do Nového Roku vše nejlepší a hlavně zdraví.

   Zdravíme Vás a doufáme na shledanou v 2018.

   Jana a Tony Švehlovi

 4. Vánoční a novoroční přání Hany Truncové

  • Rubrika: Odeznělo
  • Milé  DCERY !

   Vám všem, Vašim rodinám, přeji požehnané svátky vánoční !

   Jsem ráda, že Vás mám.

   Do roku 2018 přeji zdraví ke všemu co si život žádá.                                                   Hana Truncová

   hana

 5. Zemřel František Zahrádka

  • Rubrika: Odeznělo
  • Zemřel člen protikomunistického odboje František Zahrádka. Bylo mu 87 let. Za totality převedl 11 lidí přes hranice. Byl nositelem státního Řádu Tomáše Garrigua Masaryka a obdržel také Cenu Paměti národa. O Zahrádkově pátečním úmrtí informovala na svém facebooku organizace Junák — český skaut. Zahrádka se stal v mládí skautem a prostřednictvím Junáka se později zapojil do odboje.

   Zahrádka převedl první skupinu lidí za hranice již krátce po převzetí moci v Československu komunisty, v lednu 1949. Tehdy mu bylo 18 let. Během čtyř ilegálních přechodů převedl do zahraničí 11 lidí. V září roku 1949 byl ale zatčen. Prokurátor pro něho jako pro hlavní postavu odbojové skupiny požadoval trest smrti, vzhledem k nízkému věku pak Zahrádka dostal 20 let vězení. Část trestu si odpracoval v uranových dolech, na svobodu se dostal v roce 1962. Po konci komunistické totality se Zahrádka mimo jiné podílel na vybudování Muzea 3. odboje v Příbrami a Památníku obětem komunismu Vojna u Příbrami.

   Čest jeho památce!

   Vivienne Soyková

 6. Pozvánka na Pietní akt u Památníku obětem železné opony

  • Rubrika: Odeznělo
  • Program

   Pietního aktu u Památníku obětem železné opony a 

   Odborné mezinárodní konference

    Odešli, aby bojovali " 

   24.listopad 2017 Mikulov

   Pokračování po kliknutí na titulek    

 7. VALNÁ HROMADA 2017

  • Rubrika: Odeznělo
  •                                 POZVÁNKA

                na valnou hromadu Spolku Dcery 50. let,

         která se uskuteční v sobotu 14. října 2017 od 10 hodin

            v Praze Revoluční ulice 1403/28, kancelář KPV 15

   program: 1. Registrace přítomných

                  2. Přivítání

                  3. Zpráva o činnosti za uplynulé období

                  4. Zpráva revizní komise

                  5. Plán činnosti na příští rok

                  6. Vystoupení hostů

                  7. Závěr

   Jak se dostanete na uvedenou adresu: tramvají č. 15 nebo 26 od Hlavního nádraží na zastávku Dlouhá třída 

   Občerstvení zajistíme

   Cestovné proplatíme 

 8. Hostýn 2017

  • Rubrika: Odeznělo
  • Na tradiční Muklovské pouti dne 2.9.2017 pronesla tento proslov členka delegace našeho  Spolku Dcery 50. let paní  Jana Vozárová

   Snad každý z lidí, který vystoupí na posvátnou horu Hostýn, pocítí její magické kouzlo. Je to místo naší historické paměti, která nás zavádí až do doby keltského osídlení,  do doby zázraku, kdy  Panna  Marie zachránila domácí obyvatelstvo a vojsko sesláním blesků do  nájezdnických tatarských hord, až do doby baroka, kdy se Hostýn zaskvěl výstavbou nádherné baziliky a stal se druhým největším poutním místem na Moravě.  A to platí dodnes, i po nuceném přerušení v dobách totality.

   Stalo se již tradicí, že se právě zde scházíme každoročně, abychom vzdali čest památce těch, kteří trpěli v komunistických žalářích a lágrech, a někteří pro svobodu vlasti a svou víru přišli hrůzným způsobem o život. Čas rychle plyne a odvolává na věčnost přímé účastníky protikomunistického odboje, kteří přežili …Na jejich místa nastupují generace, které komunistický režim  okradl o  šťastné a plnohodnotné dětství a mládí tím, že je připravil o otce, někdy  i o matky a příbuzné a na dlouhé roky je zařadil mezi občany poslední kategorie bez práv a základního hmotného zajištění. K této kategorii se dnes hrdě hlásíme my — dcery politických vězňů  — organizované ve Spolku Dcery 50. let.  Protože pokud žijeme my, naše děti a sympatizanti , žijí i naši otcové a jejich ideály a bohužel i jejich utrpení, ale toto vše se stává velmi nemilou, věčnou připomínkou a tíhou všem členům KSČM, byť se tváří, jakože jich se to už netýká.

   Pokračování po kliknutí na titulek  

 9. Pietní akt pořádaný KPV SR ve věznici Leopoldov

  • Rubrika: Odeznělo
  • Letošního pietního setkání ve věznici Leopoldov se zúčastnila za náš Spolek Dcery 50.let delegace, vedená předsedkyní našeho spolku paní Marií Janalíkovou, která přednesla následující proslov.

   Pokračování po kliknutí na titulek 

 10. Zemřela Irena Šimonová

Další příběhy