Přejít na navigaci

 1. Naše DCERA odešla do NEBE

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dne 24. března  2015  zemřela  v  ranních  hodinách  ve  spánku, zaopatřena evangelickým farářem,
    
             KVĚTOSLAVA MORAVEČKOVÁ, rozená FUKSOVÁ
    
   ve svém středočeském hospodářském  stavení  v  náruči  svého  Boha, statečná celoživotní  bojovnice  za  lidská  práva. Ve  svých  91 letech  odmítala  pobyt v nemocnici  ale  i  léky, vystačila ji sporá pečovatelská  služba, snažila  se  být co nejdéle  alespoň  částečně  soběstačná.

   Pokračování po kliknutí na titulek

 2. Texty programu dne Dcer na MENE TEKEL 2015

  • Rubrika: Odeznělo
  • Dcery Věra Hradečná a Marie Jelínková, které byly organizátorkami a autorkami programu dne Dcer v pátek 27. února 2015 na MENE TEKEL poskytly texty, které byly předneseny pro ty z vás, které se nemohly zúčastnit:

   Jsme dcery padesátých let.  Co pro nás byla padesátá léta? 

   Byl to přímý zásah. Zásah do života mnoha rodin, které v té poválečné době žily s nadějí v lepší život a chtěly si ho vlastními silami vytvořit. Jako děti se mnohé z nás těšily na oblečení, které nebude kousat a štípat, na namazaný krajíček chleba v neděli, na knížky s obrázky, které budou barevné, zkrátka — válka se nám vzdalovala a budoucnost jsme si malovaly krásnou. Nemohly jsme poznat a chápat prolhanost hesel, která na nás volala z novin a z rádia. Možná ty starší z nás vnímaly starosti a obavy svých rodičů… 

   Pokračování po kliknutí na titulek     

 3. Rekonstrukce procesu s manželi Hlachovými

  • Rubrika: Odeznělo
  • Mene Tekel, mezinárodní festival proti totalitě, se i v letošním ročníku vrací v čase prostřednictvím rekonstrukce vybraného politického procesu. V porotní síni Vrchního soudu na pražské Pankráci se v sobotu 28. února opět odehraje soud s manželi Hlachovými, obviněnými za pomoc při útěku tehdejšímu poslanci Františku Uhlířovi ze země.

   Rekonstrukci můžete sledovat také v přímém přenosu na webu ČT24

   v sobotu 28. února 2015 od 14.00 hodin.

   Zdroj: www.menetekel.cz

 4. POZVÁNKA VŠEM DCERÁM

  • Rubrika: Odeznělo
  • Vážené Dcery,

   dovolujeme si Vás všechny pozvat do kina Konvikt — Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1), kde  dne 27. 2. 2015 od 10 hodin jako součást festivalu MENE TEKEL proběhne program, který jsme pro Vás a veřejnost připravily ze vzpomínek Dcer a dopisů některých jejich maminek s vězněnými manžely.

   Chtěly bychom za nás všechny touto cestou poděkovat všem ženám, manželkám, maminkám, babičkám, jejichž láska k milovanému muži, synovi, láska k dětem a vzájemná láska v rodinách dokázala navzdory kruté době minulého režimu vychovat z nás dětí lidi čestné, poctivé a zodpovědné.

   Těšíme se na Vás všechny.

   Věra Hradečná, Marie Jelínková

   S ohledem na menší kapacitu sálu

   prosíme o potvrzení účasti na adresu

   Spolku Dcery 50. let paní Janě Mundilové

   mundilovi@seznam.cz

 5. Svědectví dcer politických vězňů

  • Rubrika: Odeznělo
  • Pátek 27. února10.00 hod., Bio Konvikt-Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 

   Svědectví dcer politických vězňů

   V letech 1948—1989 bylo z politických důvodů v naší zemi odsouzeno k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 248 tisíc nevinných lidí. Trpěly nejen oběti politických procesů, ale také rodiny vystavené perzekuci, pronásledování, diskriminaci; byly ukradeny rodové majetky, děti odloučeny od matek a otců, zpřetrhány tradiční společenské vazby a pošlapána lidská práva.

   Pro letošní festival členky sdružení DCERY připravily program, který polidšťuje statistická čísla a umožňuje tak mladé generaci pochopit, jaké následky mělo věznění odpůrce komunistického režimu pro celou jeho rodinu.

   Letošní téma festivalu Rodina v době nesvobody je příležitostí jak splatit alespoň částečně dluh maminkám, tj. manželkám politických vězňů. I ony byly brutálně vyslýchány, vystavovány psychickému nátlaku, bylo jim vyhrožováno odebráním dětí, byly nuceny k rozvodu, ztrácely svou práci.

   Prostřednictvím autentických příběhů lze listovat stránkami naší novodobé historie s větší empatií i porozuměním.

   Součástí programu je beseda s pamětníky.

   Zdroj: www.menetekel 

 6. MENE TEKEL 2015

  • Rubrika: Odeznělo
  • IX. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 23. února do 1. března 2015.

   Hlavním tématem je Rodina v době nesvobody.

   Pokračování po kliknutí na titulek    

 7. PF 2015

  • Rubrika: Odeznělo
  •  Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal
           Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal
    

   Ve vánočním čase budeme vzpomínat na dobu, kdy  jsme jej prožívali bez milovaných tatínků a na naše maminky, které se pro nás tolik obětovaly.

   Přejeme Vám vše dobré k Vánocům i do nového roku

                   Dcery politických vězňů 50. let

    
 8. Dopis Dcerám

  • Rubrika: Odeznělo
  • Vážené Dcery,

   k blížícím se vánočním svátkům Vám chceme popřát, aby byly klidné a spokojené.

   Současně se na Vás obracíme s prosbou o pomoc se zajištěním programu chystaným

   k 9 ročníku Mene Tekel.

   Diskutovaly jsme o různých tématech, která by bylo možné nabídnout v rámci  dne, který bude věnován Příběhům dcer 50 let. Shodly jsme se na tom, že už dozrál čas poděkovat i našim maminkám za jejich obětavost, lásku s jakou vychovávaly děti v období nesvobody.

   V minulém ročníku o tomto tématu stručně hovořil i pan Vejražka, když uváděl svoji knihu Nezhojené rány národa.

   Chtěly bychom Vás požádat o krátké vstupy, kde byste zavzpomínaly na dny, kdy jste žily pouze se svoji maminkou. Námětem by mohly být i dopisy Vašich rodičů, které si vzájemně posílali se svými drahými, kde mezi řádky byly posílány zprávy o lásce k milované ženě, dětem. Nechceme nikoho nutit do otevírání tak niterných a osobních záležitostí.

   Posluchači, a těmi zase budou žáci pozvaných škol, by ale z těch vstupů měli pochopit, v jak složitých životních situacích se ženy vězňů nacházely, jaké musely řešit otázky např. se vzděláním svých dětí.

   Uvítáme i nabídky v podobě kopií dopisů případně jakoukoliv jinou formu, která se bude vázat k uvedenému tématu.

   Za nabídnuté příspěvky děkujeme předem

   Dcery: Věra Hradečná, Marie Jelínková

   V Praze dne 17.12.2014

   Příspěvky prosíme zasílejte na e-mailové adresy:

   vera hradecna@email.cz

   marie.jelinkova@gmail.com

   Ty které e-mail nemají prosíme o zaslání příspěvků na adresu: Ing. Marie Jelínková, Famfulíkova 16, 182 00 Praha 8

    

 9. Ceny Evy Vláhové za rok 2014 byly slavnostně předány laureátům

  • Rubrika: Odeznělo
  • Ceny Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let 20. století byly letošním laureátům slavnostně předány 11. prosince 2014 v Praze. Cena je udělována studentovi či studentům, kteří zašlou práce do soutěže s tematikou moderních dějin organizované sdružením PANT. Donátory ceny jsou Jana a Tony Švehlovi z USA.

    

   Pokračování po kliknutí na titulek   

    
 10. V Národním památníku na pražském Vítkově ocenili vítěze soutěže Příběhy 20. století

  • Rubrika: Odeznělo
  • 11. prosince  2014 v 20:57  

   Anna Sedláčková získala za příběh

   Anna Sedláčková získala za příběh "Velké štěstí v době velkého neštěstí" první cenu v kategorii 13—15 let v druhém ročníku soutěže Příběhy 20. století, kterou vyhlásilo sdružení Post BellumFoto:  ČTK

   Pokračování po kliknutí na titulek   

Další příběhy